NTi Audio DR2 Digirator

Testisignaalit
Sini-, kohina- ja polariteetti-
testisignaalit.huolto-, korjaus- ja kalibrointitöihin.
Lisäksi käyttäjän omat testisignaalit voidaan tallettaa DR2:n muistiin WAV-tiedostoina.

SYNC tulo
DR2 hyväksyy AES3, DARS, Word clock ja Video Black Burst (Pal ja NTSC)synkronointisignaalit.
Tuloimpedanssiksi voidaan valita 75 ohm, 110 ohm tai High Z.

Kanavan tilan monitorointi
Kanavan tilatiedot voidaan generoida sekä ammatti- että kulutusmuodolla ja tärkeimpiä parametreja voidaan muuttaa manuaalisesti. Myös tulevan kanavan tila voidaan nähdä.

Asetusten tallennusmuistit
Max. 10 täydellistä asetusta voidaan tallettaa DR2:n muistiin. Asetukset voidaan myös siirtää toiseen DR2:een.

Dolby Digital, Dolby E ja DTS
DR2 voi soittaa monikanavaisia äänitiedostoja Generaattoriin on valmiiksi talletettu sarja 5.1 monikanavatestijaksoja äänijärjestelmien testaamiseksi ja säätämiseksi.

Kanavan transparenssi testaus
DR2 voi testata onko lähetyskanava läpinäkyvä epälineaariselle PCM signaalille ja osoittaa voiko Dolby E, Dolby Digital ja/tai DTS bittivirta läpäistä. Tätä testiä voidaan käyttää myös mihin tahansa äänityslaitteeseen.

Kanavan viiveen mittaus
DR2:n minkä tahansa digitaalilähdön ja XLR sync tulon (joka hyväksyy AES3 signaalin) välinen etenemisviive voidaan mitata ja näyttää sekunteina tai videokuvamääränä.

Liitetiedostot:

  • 44.1 kHz – 192 kHz/ 16 – 24 bit
  • AES3, S/PDIF, TOS-LINK & ADAT
  • Sync input (ASE3, word clock, video)
  • Kanavan transparenssitestaus
  • Tukee Dolby D, D+, E, PL II ja DTS, DTS-HR formaatteja
  • USB liitäntä vakiona